Werkveld - Permits

Environmental impact study

This page is only available in dutch.


Milieueffectrapportage (m.e.r.)

De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Om dit te bereiken wordt voor bepaalde projecten (vergunningen) en plannen (bestemmingsplannen) een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Hierin wordt duidelijk welke milieueffecten verwacht worden van het project of plan.

Procedures

Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project. In sommige gevallen moet het bevoegd gezag eerst beoordelen of een MER moet worden gemaakt. In het Besluit m.e.r. staat wanneer een dergelijke 'm.e.r.-beoordeling' aan de orde is. De activiteit en het besluit daarover zijn daarbij bepalend.Bij het opstellen van een MER kunnen de adviseurs van Aelmans Tuinbouw Advies u behulpzaam zijn.

More info?
Mr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Mr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
View the entire team of Permits ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding