Uitbreiding groentekwekerij Heusden

De afgelopen jaren enkele malen uitgebreid op de bestaande locatie. Inmiddels volledig gemoderniseerd wat opstanden en inrichting betreft. Met als laatste in 2013 een uitbreiding met tevens de vervanging van de oudste teeltafdeling.

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • bestemmingsplanprocedure
  • vergunningen
  • begeleiding bouw en techniek

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding