‹ Terug naar het overzicht

Subsidieregeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw 2024 (EG) open vanaf 11 april 2024

Bent u een glastuinder en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 11 april t/m 28 juni 2024 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 20% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie is afhankelijk van de investering.

Het totaal beschikbare budget is  € 30.000.000,-.

De investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn;

 • tweede energiescherm (min 45% energiebesparing en max 25% lichtafscherming)      
  => max € 250.000,- en max € 7/m2 bij >40.000 m2 of max € 8/m2 tot 40.000 m
 • aansluiting warmtenetwerk of -cluster         
  => max € 150.000,-
 • aansluiting biogas-of kooldioxidenetwerk of - cluster      
  => max   € 50.000,- 
 • luchtbehandelingssysteem                          
  => max € 375.000,- en max € 30/m2
 • LED-belichting                                            
  max € 500.000,- ; € 0,35 per mmol/sec/mgeïnstalleerd kasoppervlak ; er zijn voor de diverse gewassen bij vervanging SON-T specifieke eisen ; tevens zijn er een aantal technische eisen voor LED belichting.
 • Hogedrukvernevelingsinstallatie voor kaskoeling         
  max € 100.000,- ; € 4,-/m                                                  
 • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige coating
  max € 500.000,- ; € 41,-/m2                                                       

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. RVO behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag. U moet jaarlijks uw aardgasverbruik in de gecombineerde opgave, inclusief de emissieaangifte CO2, hebben ingediend. Als het budget overschreden is, bepaalt een loting de volgorde van behandeling. U bent ingeschreven bij de kamer van koophandel en voert de investering uit in Nederland en u heeft vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat RVO u de subsidie niet toekent. Als subsidie wordt toegekend moet deze binnen 2,5 jaar worden gerealiseerd.

Aelmans Adviesgroep kan deze subsidie voor u aanvragen en u begeleiden met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde opdrachtbevestiging voor de subsidiabele investering en het vervolgtraject.

Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

John van de Ven, adviseur tuinbouw / energiespecialist

06 - 53 70 68 41


Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:

Auteur:
John van de VenAelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding