‹ Terug naar het overzicht

Energiebesparingsplicht Glastuinbouw per 1 december 2023

Voorheen hadden glastuinbouwbedrijven vrijstelling voor de informatieplicht energiebesparing omdat ze deel namen aan het CO2 sector vereffeningssysteem. Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2024 niet meer van toepassing. Glastuinbouwbedrijven dienen daarom voor 1 december 2023 de informatieplicht en onderzoeksplicht te registreren.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht geld altijd voor gebouw en activiteit gebonden maatregelen. Als de locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruikt geldt de informatieplicht. U dient ervoor te zorgen dat 1 keer per 4 jaar deze informatie digitaal wordt doorgegeven middels een digitaal invulformulier via eLoket van RVO. Dit formulier bevat een erkende maatregelen lijst (EML) waarop energiebesparende maatregelen staan die binnen 5 jaar of minder zijn terugverdiend.

Onderzoeksplicht energiebesparing 

Gebruikt de locatie minimaal 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar en valt u onder de activiteit glastuinbouw dan is ook de onderzoeksplicht energiebesparing van toepassing. De onderzoeksplicht dient voor 1 december 2023 ingediend te zijn via eLoket van RVO. Ook deze onderzoekspicht dient elke 4 jaar te worden ingediend. En ook hier geldt een verplichting dat maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd.

Toezicht en handhaving 

Voor de meeste bedrijven en instellingen is de gemeente het bevoegd gezag, maar deze besteden dit uit aan de omgevingsdiensten. De omgevingsdienst beoordeelt de rapportage.

Indien u meer informatie wenst over de energiebesparingsplicht voor uw situatie of wanneer u het registreren van bovenstaande rapportages via eLoket aan ons wilt uitbesteden kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.


Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding