‹ Terug naar het overzicht

Subsidieregeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw 2022 (EG) open vanaf 19 april

Bent u een glastuinder en wilt u investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 19 april t/m 30 juni 2022 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie is afhankelijk van de investering. Het totaal beschikbare budget is  € 13.000.000,-. De investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn:

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. RVO behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag. U moet de gecombineerde opgave 2021, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben voordat u een aanvraag indient. Als het budget overschreden is, bepaalt een loting de volgorde van behandeling. U bent ingeschreven bij de kamer van koophandel en voert de investering uit in Nederland en u heeft vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat RVO u de subsidie niet toekent. Als subsidie wordt toegekend moet deze binnen 2,5 jaar worden gerealiseerd.

Aelmans Adviesgroep kan deze subsidie voor u aanvragen en u begeleiden met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde opdrachtbevestiging voor de subsidiabele investering en het vervolgtraject.

Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.


Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding