‹ Terug naar het overzicht

Subsidieregeling SDE++ najaar 2021 opent later dan gepland op 5 oktober

Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE++ 2021 is in het najaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De SDE++ subsidieronde najaar 2021 is open van 5 oktober 9:00 uur tot 11 november 17:00 uur. Er zijn 4 fases waarin subsidie kan worden aangevraagd. De fasegrenzen zijn niet meer gebaseerd op een €/kWh duurzame energieproductie maar op € per ton berekende CO2 reductie.

De openstelling is later dan eerder aangekondigd omdat er teveel druk staat op de vergunningverlening door provincies en gemeenten.

Openstellingsrondes

Per categorie worden ook maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie en de ETS prijs bij CO2 opslag in het betreffende jaar.

Categorieën

In onderstaande tabel staan de hoofdcategorieën en subcategorieën waar subsidie voor kan worden aangevraagd.

Voorwaarden

Ook dit najaar geld de aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten om bij de SDE aanvraag een “transportindicatie” van de netbeheerder mee te sturen.  Uit deze transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor SDE wordt aangevraagd. 

Indien de aanvrager geen eigenaar is van de locatie, zal een formulier met toestemming van de eigenaar moeten worden meegestuurd. Indien een omgevingsvergunning voor de productie installatie nodig is zal deze afgegeven vergunning met de aanvraag moeten worden meegestuurd.

Start op tijd

Er moet een haalbaarheidsstudie van het project bij subsidieaanvraag worden bijgevoegd. Behalve bij gebouwgebonden zon PV < 1 MWp.  Indien een vergunning noodzakelijk is voor een categorie zal deze ook bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.

Om een succesvolle aanvraag te kunnen doen moet op tijd worden gestart met de voorbereiding zodat benodigde omgevingsvergunningen, transportindicatie netbeheerder en haalbaarheidsstudie die moeten worden meegestuurd bij de aanvraag op tijd aanwezig zijn.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Er is een rekenmodel beschikbaar om per categorie het maximaal basisbedrag per fase te berekenen per kWh geproduceerde duurzame energie. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met John van de Ven opnemen.


Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding