‹ Terug naar het overzicht

Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2020 op 17 maart geopend

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2020 is in het voorjaar een budget van 2 miljard euro beschikbaar. De SDE+ subsidieronde voorjaar 2020 is open van 17 maart 9:00 uur tot 2 april 17:00 uur.

Er zijn 3 fases waarin subsidie kan worden  aangevraagd.

 

Openstellingsronde
SDE+ voorjaar 2020

Fasegrenzen hernieuwbare

elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen

 hernieuwbaar gas
€/kWh

17 maart, 9:00 uur

0,070

0,049

23 maart, 17:00 uur

0,080

0,056

30 maart, 17:00 uur
tot 2 april, 17:00 uur

0,130

0,092

 

Per categorie worden ook maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie in het betreffende jaar.

Vanaf een vermogen van 500 kW moet een haalbaarheidsstudie van het project bij subsidieaanvraag worden bijgevoegd. Indien een vergunning noodzakelijk is voor een categorie zal deze ook bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.

Wijzigingen t.o.v. najaar 2019 openstelling bij Zon PV:
Het maximum basisbedrag voor de SDE+ subsidie voor zon PV is verlaagd naar 0,085 €/kWh voor systemen kleiner dan 1 MWe en naar 0,079 €/kWh voor gebouwgebonden systemen vanaf 1 MWe. Voor veld- en water opstellingen (ook zonvolgende systemen) vanaf 1 MWe is het zelfs gedaald naar 0,074 €/kWh.

Ook dit voorjaar geld de aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten om bij de SDE aanvraag een “transportindicatie” van de netbeheerder mee te sturen.  Uit deze transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor SDE wordt aangevraagd. 

Indien de aanvrager geen eigenaar is van de locatie, zal een formulier met toestemming van de eigenaar moeten worden meegestuurd. Indien een omgevingsvergunning voor de productie installatie nodig is zal deze bij de afgegeven vergunning met de aanvraag moeten worden meegestuurd.

Om een succesvolle aanvraag te kunnen doen moet op tijd worden gestart met de voorbereiding zodat benodigde omgevingsvergunningen, transportindicatie netbeheerder en eventuele haalbaarheidsberekeningen die moeten worden meegestuurd bij de aanvraag op tijd aanwezig zijn.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.


Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding